SEO

SEO

Sökmotoroptimering

Vi lever i en modern digital marknadsplats där användandet av mobiltelefoner och datorer ger oss tillgång till nästan allt med bara ett par knapptryckningar. Med sökmotorn Google ”googlar” vi praktiskt taget allt på jakt efter produkter, tjänster eller annan informativ information.

Vill du uppnå en topprankning för ditt företag på Google och samtidigt säkerhetställa din placering?

Skapa lönsamhet med SEO

I dagens digitala era är din online-närvaro avgörande för alla branscher. Internet är den främsta källan till information och är den primära plattformen för att nå ut till nya potentiella kunder.

För att kunna synas på Googles sökresultat och samtidigt inte bli omkörda av konkurrenter har SEO eller sökoptimering som det också heter fått en avgörande roll marknadsföringsarbetet för många företag idag.

Skapa lönsamhet med SEO

I dagens digitala era är din online-närvaro avgörande för alla branscher. Internet är den främsta källan till information och är den primära plattformen för att nå ut till nya potentiella kunder.

För att kunna synas på Googles sökresultat och samtidigt inte bli omkörda av konkurrenter har SEO eller sökoptimering som det också heter fått en avgörande roll marknadsföringsarbetet för många företag idag.

Kunder


Vi anlitade Adflow Media för lite drygt två månader sedan för att öka vår synlighet på Google men även förbättring av vår nuvarande hemsida. Och dom har levererat med bravur under denna period med tydlig kommunikation och snabba resultat. Detta har bidragit till en större rörelse på vår hemsida men även av förfrågningar till oss.

Andres Castillo
Castillo Homes


“Vi är riktigt nöjda med samarbetet vi har med Adflow Media. De har gjort ett bra arbete och vi har blivit mycket synligare på Google som gjort att vi fått fler beställningar av vår Foodtruck till fester och events. 
”Vi är riktigt nöjda med resultatet!”


Ninos Basho
Babas Burger


”Vi är så nöjda! Redan tidigt in i processen har vi fått in nya kunder. Tidigare har de flesta kommit via rekommendationer eller direkta dyra reklamutskick. Men efter bara någon månad har vi fått in nya kunder som hittat oss via Google och som kommenterat att de valt att boka tid hos oss då vår hemsida var både snygg och informativ!”

Mia Hedengren
Karlaplanstandläkarna

Därför ska du anlita Adflow Media

Om din webbplats inte syns i Googles sökresultat och vill säkerställa din synlighet på relevanta sökord behöver du anförtro SEO-optimeringen åt en erfaren SEO-byrå.

Med vår expertis inom digital marknadsföring kan vi hjälpa ditt företag att skapa en långsiktig strategi och uppfylla de krav som dagens sökmotorer ställer.

Därför ska du anlita Adflow Media

Om din webbplats inte syns i Googles sökresultat och vill säkerställa din synlighet på relevanta sökord behöver du anförtro SEO-optimeringen åt en erfaren SEO-byrå.

Med vår expertis inom digital marknadsföring kan vi hjälpa ditt företag att skapa en långsiktig strategi och uppfylla de krav som dagens sökmotorer ställer.

SEO – Arbetet steg för steg

Grundlig sökordsanalys

En grundlig analys av sökord är avgörande för att förstå vilka nyckelord och fraser era potentiella kunder söker i samband med de tjänster och produkter företaget tillhandahåller och säljer.

On-Page

Med On-page optimering säkerställer vi inte bara din synlighet i sökresultaten, utan även att besökarna engageras och enkelt finner det relevanta innehållet de söker på din webbplats. Det möjliggör en användarvänlig upplevelse.

Off-Page

Off-page optimering är en viktig komponent för att etablera och bygga upp auktoriteten för en webbplats. I många fall underlättar det arbetet med att rankas högt upp i sökresultaten.

Välstrukturerad och användarvänlig hemsida

För att ett SEO-arbete ska vara effektivt bör hemsidan vara välstrukturerad och användarvänlig med tydliga sidor och interna länkar som förbättrar användarupplevelsen.

Länkstrategi

Ett väl utfört SEO-arbete bör innebära att man strategiskt byggt kvalitativa externa länkar till hemsidan. Vi tillämpar en långsiktig och hållbar länkstrategi samt ser till att länkarna är relevanta.

Skapa relevant innehåll på hemsidan

En effektiv sökoptimering bör innehålla relevant och uppdaterat innehåll på hemsidan för Googles algortimer och fortsätta driva trafik till er hemsida.

SEO – Arbetet steg för steg

Grundlig sökordsanalys

En grundlig analys av sökord är avgörande för att förstå vilka nyckelord och fraser era potentiella kunder söker i samband med de tjänster och produkter företaget tillhandahåller och säljer.

On-Page

Med On-page optimering säkerställer vi inte bara din synlighet i sökresultaten, utan även att besökarna engageras och enkelt finner det relevanta innehållet de söker på din webbplats. Det möjliggör en användarvänlig upplevelse.

Off-Page

Off-page optimering är en viktig komponent för att etablera och bygga upp auktoriteten för en webbplats. I många fall underlättar det arbetet med att rankas högt upp i sökresultaten.

Välstrukturerad och användarvänlig hemsida

För att ett SEO-arbete ska vara effektivt bör hemsidan vara välstrukturerad och användarvänlig med tydliga sidor och interna länkar som förbättrar användarupplevelsen.

Länkstrategi

Ett väl utfört SEO-arbete bör innebära att man strategiskt byggt kvalitativa externa länkar till hemsidan. Vi tillämpar en långsiktig och hållbar länkstrategi samt ser till att länkarna är relevanta.

Skapa relevant innehåll på hemsidan

En effektiv sökoptimering bör innehålla relevant och uppdaterat innehåll på hemsidan för Googles algortimer och fortsätta driva trafik till er hemsida.

Vi är Google Partner

”Adflow Media besitter den senaste expertkunskapen inom Google Ads och har uppvisat att de kan maximera kundernas resultat på de kampanjer som lanserats. Genom att löpande optimera och underhålla kampanjerna har det bidragit till att öka tillväxten & synligheten för deras kunder.”
– Google

Google Partner

Frågor om SEO för att lyckas med sin optimering

Vad är SEO / sökoptimering?

SEO är en förkortning för “Search Engine Optimization” vilket direkt översatt till svenska blir sökmotoroptimering men kallas ofta också för sökoptimering.

Så skapar vi framgångsrik SEO

För att utföra framgångsrik sökoptimering som ger resultat är det en rad olika områden som måste fungera och optimeras. Vilka områden vi på Adflow Media lägger stor vikt vid kan du se nedanför.

Ett SEO-arbete går ut på att göra en hemsida mer synlig för olika sökningar på Google och andra sökmotorer genom att höja rankingen i SERP (Search Engine Results Page) vilket är listan med hemsidor du ser efter att du har gjort en sökning.

Genom att sökoptimera är målet att göra det enklare för Google att hitta just er hemsida och visa upp den i resultatlistan (SERP) när någon söker efter de tjänster eller produkter som ni erbjuder.

Att vara synlig på Google som är den i särklass mest använda sökmotorn (ca: 90 % av alla sökningar i världen sker genom Google) gör att det blir enklare för kunder att hitta till just er hemsida. På så sätt kan ni skapa en kanal för inflöde av nya potentiella kunder till företaget genom Google.

SEO – öka företagets synlighet på en av världens största marknadsplatser

Vi lever i ett modernt samhälle där vi kan nå i princip allt med bara ett par knapptryck. Mobilen och datorn har blivit den nya marknadsplatsen för företag och då talar vi framförallt om sökmotorn Google. Idag “googlar” vi mer eller mindre allt så fort vi vill köpa en specifik produkt, tjänst eller för att skaffa oss mer information.

Därav har det blivit extremt viktigt att synas högt upp bland sökresultaten (SERP) för att kunna erbjuda potentiella kunder information om produkter och tjänster. Genom att vara synlig på Googles sökresultat innebär det ökad trafik till er hemsida som i sin tur leder till ökad försäljning.

För att inte blir omkörda av konkurrenter eller gå miste om eventuella kunder har SEO eller sökoptimering som det också heter blivit en vital del i marknadsföringsarbetet för många företag idag.

Ha dock i åtanke att sökoptimering kräver mycket tålamod och långsiktighet. Det innebär att det kan ta tid innan förändringar och strategier visar resultat och klättring i rankinglistorna. Men långsiktigt är det bättre att ha en stabil grund som går att bygga vidare på.

Vi på Adflow Media förstår vikten av att synas på sökmotorer som Google och vad det kan innebära försäljningsmässigt för ett företag.

Genom hög kännedom inom sökoptimering kan vi hjälpa er att förbättra nuvarande rankning som i sin tur ökar trafiken till hemsidan som samtidigt fungerar i ett varumärkesbyggande syfte vilket i det långa loppet kan leda till bättre försäljningssiffror och högre lönsamhet.

Klättra i sökresultaten med vårt SEO-recept

Det är flera faktorer som spelar in för att genomföra en framgångsrikt SEO-arbete. Sökoptimering går ut på att optimera för alla de faktorer som Googles algoritmer tycker är viktiga för att din sajt ska hamna på toppositioner för olika sökningar.

Ju mer relevant Googles algoritmer tycker att din sajt är för olika sökningar, desto högre upp kommer hemsidan komma i rankingen. För att kunna utföra ett bra SEO-arbete kommer vi först göra en grundlig analys av vilka målsättningar ni har och eventuella utmaningar vi står inför.

Nästa steg är att se över hur hemsidan rankar på Google idag och vad som kommer att krävas för att uppnå era mål. Därefter tar vi fram en skräddarsydd SEO-strategi för hur vi ska uppnå de gemensamt uppsatta målen. Genom att använda beprövade tekniker och strategier hjälper vi er att öka rankningen och sedermera trafiken till sajten.

Ha dock i åtanke att sökoptimering kräver mycket tålamod och långsiktighet. Det innebär att det kan ta tid innan förändringar och strategier visar resultat och klättring i rankinglistorna. Men långsiktigt är det bättre att ha en stabil grund som går att bygga vidare på.

I slutändan kommer det vara värt, det kan vi på Adflow Media lova.

Behöver du en SEO-byrå?

Är du inte synlig i Googles sökresultat kommer du med all säkerhet gå miste och potentiella kunder. I princip alla i Sverige gör en “googling” innan man ska göra ett köp. Är du inte synlig i sökresultaten när en potentiell kund gör sökningen kommer du med all säkerhet också förlora kunden till en konkurrent.

Av den anledningen är det idag extremt viktigt att synas på relevanta nyckelord för din bransch då det bara i Sveriges görs cirka 55 miljoner Googlesökningar varje dag.

Välstrukturerad och användarvänlig hemsida

Att hemsidan är välstrukturerad och användarvänlig är grundläggande för att ett SEO-arbete ska fungera.

Vi ser till att hemsidan är:

  • Användarvänlig
  • Snabb
  • Lättnavigerad
  • Mobilanpassad
  • Välstrukturerad

En organiserad och välstrukturerad hemsida med tydliga sidor och interna länkar gör det enklare för både människor och Googles algoritmer att navigera sig runt på sidan. Det i sin tur gör att det också går snabbare att indexera hemsidan på Google och uppnå resultat på ett mer effektivt sätt.

Grundlig sökordsanalys
En grundlig sökordsanalys är A och O för att förstå vilka nyckelord och fraser människor söker efter som är relaterade till de tjänster och produkter företaget förmedlar/säljer.

Sökordsanalysen gör det möjligt att fokusera på relevanta nyckelord samt skapa rätt typ av innehåll på sidan som faktiskt användaren har användning av.

On-Page
On-Page inkluderar ett par punkter vi redan tagit upp. I huvudsak är det optimering som sker direkt på hemsidan, alltså:

  • Ha välskrivet och relevant innehåll
  • Använda relevanta nyckelord på rätt ställe
  • Skriva passande titel taggar och metabeskrivningar
  • Skapa interna länkar för att göra det lättnavigerat på hemsidan

Genom On-page optimering säkerställs inte bara att du syns i sökresultaten, utan också att besökaren engageras och lätt hittar det innehåll han/hon är ute efter.

Off-Page
Off-page optimering är en extremt viktig del för att bygga upp en webbplats auktoritet vilket i många fall gör det enklare att hamna högt upp i sökresultaten.

Det handlar mångt och mycket om att vara synlig på andra webbplatser och bygga länkar från andra relevanta hemsidor med hög auktoritet. På så sätt ökar din egen webbplats auktoritet och du kan driva in extern trafik.

Exempel på det kan vara gästinlägg på andra webbplatser, vara synlig på sociala medier och upplysningssidor. Nedanför har vi skrivit mer utförligt om hur vi sätter en stabil länkstrategi.

Länkstrategi
Att sätta upp och bygga kvalitativa externa länkar in till hemsidan är en viktig del i att utföra ett bra SEO-arbete. Vi sätter upp en hållbar länkstrategi och strävar alltid efter att få länkar från webbplatser med hög auktoritet samt att länkarna är relevanta.

Skapa relevant innehåll på hemsidan
Att ha relevant och uppdaterat innehåll på hemsidan är en viktig faktor för en framgångsrik sökoptimering.

Genom att publicera relevant innehåll med hög kvalité som till exempel, artiklar, blogginlägg och guider kan ni etablera er som experter på just ert område och på så sätt driva trafik till hemsidan.

Det är också viktigt att regelbundet publicera nytt innehåll samt uppdatera befintligt innehåll för att hålla hemsidan relevant för Googles algoritmer.

Därför ska du välja Adflow Media för SEO-optimering

Idag använder sig sökmotorerna av komplexa algoritmer för att avgöra vilka webbplatser som ska synas högst upp i resultaten. SEO innefattar flera områden som On-page, länkstrategi och att skriva relevant och “SEO-vänligt” innehåll på sidan. Att ha koll på alla dessa områden kan vara svårt och är framförallt tidskrävande att sköta om själv.

Genom att låta en erfaren SEO-byrå ta hand om webbplatsen säkerställs det att alla kriterier som sökmotorerna idag ställer uppfylls på ett effektivt sätt.

Det är där vi på Adflow Media kommer in i bilden och med expertkunskap på området hjälper ditt företag att skapa en framgångsrik digital marknadsföring.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag!

Önskar du en offert?

Vänligen ange dina kontaktuppgifter så återkommer vi snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Önskar du en offert?

Vänligen ange dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi snarast.

Rulla till toppen